top of page
Product Page: Stores_Product_Widget
Mga Papel ni Benengeli: Mga Kontemporaryong Maikling Kuwento

Mga Papel ni Benengeli: Mga Kontemporaryong Maikling Kuwento

SKU: 9789718281352
₱395.00Price

Ang Mga Papel ni Benengeli: Mga Kontemporaryong Maikling Kuwento mula sa Mundo ng Mga Tagapagsalita ng Wikang Espanyol ay isang bigkis ng mga kuwentong salin sa Espanyol mula sa mga manunulat na galing sa mga bansang Puerto Rico, Cuba, Venzuela, Panama, Chile, at Espanya. Ipinapakita sa koleksyong ito ang  pagkakaiba ng mga kontemporaryong karanasan mula sa Latin America at España sa pamamagitan ng maikling kuwento na ngayo'y mababasa na sa wikang Filipino. Napapaloob dito ang mga manunulat na si Antonio Diaz Oliva (Chile), Jose Balza (Venezuela), Carlos Wynter Melo (Panama), Alumeda Sanchez (Espanya), Ana Lydia Vega (Puerto Rico), Karla Suarez (Cuba)

bottom of page